fbpx
 1. Sklep internetowy jest własnością firmy FHU Marta Karasek vel Karasiewicz, Łomża ul. Księżnej Anny 27 lok 5, NIP 7181746065, 

  REGON 200063320, tel. 604 350 774 i znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.face-med.eu, można dokonywać w nim zakupów za pośrednictwem internetu.

 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Cena widoczna przy produkcie w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest ceną wiążącą.
 5. Użytkownik podając swój numer telefonu oraz adres e-mail upoważnia Sklep do wykorzystania adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu realizacji złożonego zamówienia.
 6. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia dostępnego w Sklepie oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Warunkiem zakupów jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 8. W sytuacji wystąpienia okoliczności obiektywnie niezależnych od Sklepu, włączając w to działania siły wyższej, uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Dalsze postanowienia zostaną indywidualnie ustalone z Zamawiającym.
 9. Formularze zamówienia wypełnione nieprawidłowo nie będą realizowane.
 10. Realizacja zamówienia może trwać do 14 dni roboczych, rozpoczyna się w chwili (dot. dni roboczych):
 11. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po złożeniu zamówienia,
 12. przelewem - po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar (po upłynięciu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia i nie uregulowaniu wpłaty firma FHU Marta Karasek vel Karasiewicz po uprzednim kontakcie z klientem ma prawo anulować zamówienie.),

 c.w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym, płatności online - w chwili autoryzacji transakcji.

13.Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. Czas realizacji podany w nawiasach jest czasem prognozowanego doręczenia i może różnić się od rzeczywistego.

 1. Sklep dołoży wszelki starań aby Zamawiający był zadowolony z obsługi.
 2. Koszty przesyłki pokrywa sklep.
 3. Zamówiony towar będzie dostarczany pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie. W przypadku zagubienia przesyłki przez pocztę sklep składa reklamację na poczcie i wysyła towar ponownie lub oddaje klientowi należności dopiero po oficjalnej odpowiedzi poczty odnośnie zagubienia przesyłki. Poczta Polska rozpatruje reklamacje niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Informujemy, że ewentualne zastrzeżenia dotyczące terminowości doręczenia reklamowanej przesyłki adresatowi nie mogą być przedmiotem odrębnego postępowania reklamacyjnego z powodu wyłączenia odpowiedzialności operatorów pocztowych za terminowość doręczenia przesyłek listowych rejestrowanych zgodnie z art. 23 Światowej Konwencji Pocztowej. Operatorzy pocztowi nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek rejestrowanych, nawet tych nadanych jako priorytetowe . Informacja o zakresie odpowiedzialności dla usług pocztowych zamieszczona jest na stronie internetowej Poczty Polskiej.
 6. Klientowi przysługuje prawo do zmiany lub wycofania złożonego zamówienia w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z managerem Sklepu pod numerem telefonu 604 350 774.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji, w której wcześniej klient nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności lub gdy autentyczność zamówienia budzi wątpliwości.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia.
 9. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Informacja o takiej zmianie statusu zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail lub sms-em.
 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 11. niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 12. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 13. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),
 14. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 e.korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Do zamówienia Sklep wystawia fakturę na życzenie kupującego, Sklep nie wystawia paragonów.
 2. Wszystkie zamówienia są realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep poinformuje Klienta o statusie jego zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Dopuszczalne opcje: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia. Czas realizacji zamówienia może się nieco wydłużyć w okresach przedświątecznych.
 3. W razie braków magazynowych, które pomimo naszych starań mogą czasem wystąpić, Klient jest niezwłocznie informowany
 4. Towary sprzedawane w sklepie internetowym są objęte gwarancją. Podstawą reklamacji jest dokument handlowy w postaci faktury dostarczonej wraz z towarem na życzenie klienta.
 5. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem telefonicznie, 604 350 774.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niemniej Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru i zwrócić zamówiony nie używany i nie noszący żadnych oznak użytkowania towar w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu na adres: Łomża, ul. Księżnej Anny 27 lok 5. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący. Firma zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
 10. Każda przesyłka powinna być otwarta w obecności kuriera lub listonosza i jeśli towar został uszkodzony w transporcie powinien być sporządzony protokół szkody. Reklamacje uszkodzonego towaru przyjmujemy w oparciu o sporządzony protokół. Nie odpowiadamy za skutki odebrania od kuriera uszkodzonej przesyłki. Jeśli otrzymane zamówienie jest niekompletne wszelkie braki powinny być zgłoszone w dniu otrzymania zamówienia pod numer 604 350 774.
 11. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane w sposób polubowny.
 12. W wypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sposób polubowny, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 13. Zdjęcia produktów w Sklepie są własnością firmy FHU Marta Karasek vel Karasiewicz i firma nie wyraża zgody na ich kopiowanie.